x
x

Paliperidon Teva

Generičko ime:
paliperidon

ATK
N05AX13

Oblici:
Paliperidon Teva 50; 75; 100; 150 mg suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antipsihotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Farmaceutski oblik:
Suspenzija za injekciju s produljenim oslobađanjem (injekcija s produljenim oslobađanjem).

Terapijske indikacije
Paliperidon Teva je indiciran kao terapija održavanja u liječenju shizofrenije kod odraslih bolesnika stabiliziranih paliperidonom ili risperidonom.
U određenih odraslih bolesnika sa shizofrenijom koji su prethodno imali odgovor na liječenje oralnim oblikom paliperidona ili risperidona, paliperidon se može primijeniti bez prethodne stabilizacije oralnom terapijom ako su psihotični simptomi blagi do umjereni, a potrebno je liječenje dugodjelujućim parenteralnim lijekom.

Doziranje:

Preporučuje se započeti liječenje lijekom Paliperidon Teva dozom od 150 mg 1. dana liječenja te dozom od 100 mg tjedan dana kasnije (8. dan). Obje injekcije primjenjuju se u deltoidni mišić kako bi se brzo postigle terapijske koncentracije. Treća doza mora se primijeniti mjesec dana nakon druge početne doze. Preporučena mjesečna doza održavanja iznosi 75 mg; nekim bolesnicima mogu koristiti niže ili više doze unutar preporučenog raspona od 25 mg do 150 mg ovisno o podnošljivosti i/ili djelotvornosti u svakog pojedinog bolesnika. Bolesnicima s povećanom tjelesnom težinom ili pretilim bolesnicima mogu biti potrebne doze gornjeg dijela raspona. Nakon druge početne doze, mjesečne doze održavanja mogu se primijeniti ili u deltoidni ili u glutealni mišić.

Posljednja izmjena: 1. 4. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA