x
x

Ajovy

Generičko ime:
fremanezumab

ATK
N02

Oblici:
Ajovy otop. za inj., brizgalica napunjena 1 x 225 mg fremanezumaba
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antimigrenik

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

AJOVY je indiciran za profilaksu migrene u odraslih koji imaju migrenu najmanje 4 dana na mjesec.

Liječenje treba započeti liječnik s iskustvom u dijagnosticiranju i liječenju migrene.

Doziranje Liječenje je namijenjeno bolesnicima koji pri započinjanju liječenja fremanezumabom imaju migrenu najmanje 4 dana na mjesec.

Dostupne su dvije mogućnosti doziranja, a primjenjuje se supkutano:

  • 225 mg jedanput mjesečno (mjesečno doziranje) ili
  • 675 mg svaka tri mjeseca (kvartalno doziranje)

Kod prijelaza na drugi režim doziranja, prvu dozu novog režima treba primijeniti na sljedeći datum doziranja prema rasporedu prethodnog režima. Kad se započinje s liječenjem fremanezumabom, može se istodobno nastaviti s preventivnim liječenjem migrene ako liječnik koji propisuje lijek to smatra potrebnim.

Korist od liječenja treba procijeniti unutar 3 mjeseca od početka liječenja. Sve daljnje odluke o nastavku liječenja donose se ovisno o slučaju pojedinog bolesnika. Nakon toga preporučuje se redovito procjenjivati potrebu za nastavkom liječenja.

Posebne mjere pri čuvanju lijeka: Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati. Čuvati napunjenu(e) štrcaljku(e) ili napunjenu(e) brizgalicu(e) u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti. AJOVY se može čuvati izvan hladnjaka do 7 dana na temperaturi do 30 °C. AJOVY se mora baciti ako je bio izvan hladnjaka dulje od 7 dana. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi, lijek se više ne smije se vratiti u hladnjak.

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ajovy

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC), označivanje i uputa o lijeku (PL) za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Additional monitoring  Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za lijek. Upute za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr.

Posljednja izmjena: 10. 5. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA