x
x

Pazenir

Generičko ime:
paklitaksel

ATK
L01CD01

Oblici:
Pazenir 5 mg/ml prašak za disperziju za infuziju; 100 mg paklitaksela u obliku nanočestica vezanih na albumin
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
citostatik

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Indikacije

Pazenir je indiciran u odraslih kao monoterapija za liječenje metastatskog raka dojke kod bolesnika koji nisu reagirali na prvu liniju liječenja za metastatsku bolest, i za koje nije indicirana standardna terapija antraciklinima.

Pazenir je indiciran u kombinaciji s gemcitabinom kao prva linija liječenja u odraslih bolesnika s metastatskim adenokarcinomom pankreasa.

Pazenir je indiciran u kombinaciji s karboplatinom kao prva linija liječenja raka pluća nemalih stanica u odraslih bolesnika koji nisu kandidati za potencijalno kurativni kirurški zahvat i/ili terapiju zračenjem.

Doziranje

Pazenir se smije primjenjivati samo pod nadzorom kvalificiranog onkologa na odjelima koji su specijalizirani za primjenu citotoksičnih lijekova. Ne smije biti zamjena za drugi pripravak paklitaksela, niti se smije zamijeniti drugim pripravcima paklitaksela.

Rak dojke

Preporučena doza lijeka Pazenir iznosi 260 mg/m2 , primijenjena intravenski kroz 30 minuta, svaka 3 tjedna. Prilagodbe doze tijekom liječenja raka dojke Bolesnicima koji su razvili tešku neutropeniju (broj neutrofila < 500 stanica/mm3 tijekom tjedan dana ili dulje) ili tešku senzornu neuropatiju tijekom liječenja lijekom Pazenir treba smanjiti dozu na 220 mg/m2u narednim ciklusima liječenja. U slučaju ponavljanja teške neutropenije ili teške senzorne neuropatije potrebno je dodatno smanjiti dozu na 180 mg/m2 . Pazenir se ne smije primjenjivati sve dok broj neutrofila ne poraste na > 1500 stanica/mm3 . Kod senzorne neuropatije 3. stupnja potrebno je obustaviti liječenje do oporavka na stupanj 1 ili 2, nakon čega slijedi smanjivanje doze za sve naredne 3 cikluse liječenja.

Adenokarcinom pankreasa

Preporučena doza lijeka Pazenir u kombinaciji s gemcitabinom iznosi 125 mg/m2 , a primjenjuje se intravenski tijekom 30 minuta 1., 8. i 15. dana svakog 28-dnevnog ciklusa. Istodobna preporučena doza gemcitabina iznosi 1000 mg/m2 , primijenjeno intravenski tijekom 30 minuta odmah nakon završene primjene lijeka Pazenir 1., 8. i 15. dana svakog 28-dnevnog ciklusa.

Rak pluća nemalih stanica

Preporučena doza lijeka Pazenir je 100 mg/m2 primijenjena kao intravenska infuzija tijekom 30 minuta 1., 8. i 15. dana svakog 21-dnevnog ciklusa. Preporučena doza karboplatina je AUC = 6 mg•min/ml, odmah nakon završene primjene lijeka Pazenir, samo 1. dana svakog 21-dnevnog ciklusa. Prilagodbe doze tijekom liječenja raka pluća nemalih stanica Pazenir se ne smije primjenjivati 1. dana ciklusa sve dok apsolutni broj neutrofila (ABN) ne bude ≥ 1500 stanica/mm3 a broj trombocita ≥ 100 000 stanica/mm3 . Pri svakoj sljedećoj tjednoj dozi lijeka Pazenir bolesnici moraju imati vrijednosti ABN ≥ 500 stanica/mm3 i trombocita > 50 000 stanica/mm3 ili dozu treba obustaviti dok se broj tih stanica ne oporavi.

Posljednja izmjena: 12. 1. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA