x
x

Sumamed

Generičko ime:
azitromicin

ATK
J01FA

Oblici:
Sumamed OSNOVNA: sirup 1500; prašak za or. susp. 37,5 ml (5 ml/200 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Sumamed kapsule; kaps. 6 x 250 mg
SPC >>> Uputa >>>

Sumamed OSNOVNA: forte sirup; prašak za or. susp. 15 ml (5 ml/200 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Sumamed OSNOVNA: tbl. 125 mg; tbl. 6 x 125 mg
SPC >>> Uputa >>>

Sumamed tbl za oral. susp. 3 x 500 mg
SPC >>> Uputa >>>

Sumamed OSNOVNA: sirup 1200; prašak za or. susp. 30 ml (5 ml/200 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Sumamed OSNOVNA: prašak za otop. za infuz.; 5 boč. x 500 mg
SPC >>> Uputa >>>

Sumamed tbl. 500 mg; tbl. 3 x 500 mg
SPC >>> Uputa >>>

Sumamed OSNOVNA: sirup; prašak za or. susp. 20 ml (5 ml/100 mg)
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
makrolidni antibiotik, azalid

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje

Odrasli: Infekcije resp. sustava i kože: 500 mg (1 tbl. od 500 mg ili 2 kaps. od 250 mg) 1 x na dan 3 dana.

Erythema migrans: prvi dan 1 g, od 2. do 5. dana 500 mg/dan.

Spolno prenosive bolesti: jednokratno 1 g.

Acne vulgaris - umjereni oblik: 1 x 500 mg na dan 3 dana, nastaviti 500 mg jednom tjedno sljedećih 9 tjedana (ukupna doza 6 grama),

 Infekcije želuca i dvanaesnika s Helicobacter pylori: 1 g (2 tbl. od 500 mg ili 4 kaps. od 250 mg) na dan, 3 dana (u kombinaciji s antisekretornim lijekom i ostalim lijekovima).

Djeca: 10 mg/kg 1 x na dan, 3 dana; djeca 5-14 kg; 2,5 – 5 ml sirupa, 15-24 kg; 5 ml sirupa forte, 25-44 kg; 7,5 – 10 ml sirupa 1200, više od 45 kg: 12,5 ml sirupa forte XL; Erythema migrans: 1. dan 20 mg/kg, od 2. do 5. dana 10 mg/kg.

Tablete se mogu uzimati neovisno o jelu, a kapsule i sirup najmanje 1 sat prije jela ili 2 sata nakon jela.

Parenteralno: 500 mg iv. inf. 1 x na dan tijekom 1-2 dana, a nakon toga se prelazi na or. terapiju (250-500 mg 1 x na dan tijekom 5-10 dana).

Posljednja izmjena. 19. 4. 2023.

 

 

PLIVINE GRUPE PROIZVODA