x
x

Lonquex

Generičko ime:
lipegfilgrastim

ATK
L03AA

Oblici:
Lonquex 6 mg otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
imunostimulator

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Liječenje Lonquexom trebaju započeti i nadzirati liječnici s iskustvom u onkologiji ili hematologiji.

Doziranje

Odrasli

Preporučena doza lijeka Lonquex je 6 mg (jedna napunjena štrcaljka) po jednom ciklusu kemoterapije, koja se primjenjuje približno 24 sata nakon citotoksične kemoterapije.

Djeca u dobi od 2 godine i više

Za djecu tjelesne težine 45 kg i više, preporučena doza lijeka Lonquex je 6 mg (jedna napunjena štrcaljka) po jednom ciklusu kemoterapije, koja se primjenjuje približno 24 sata nakon citotoksične kemoterapije.

Za djecu tjelesne težine manje od 45 kg Lonquex je dostupan i u bočici koja se može koristiti za doziranje prema tjelesnoj težini (pročitati sažetak opisa svojstava lijeka za Lonquex 6 mg/0,6 ml otopinu za injekciju u bočici).

Posebne populacije

Stariji bolesnici

U kliničkim ispitivanjima s ograničenim brojem starijih bolesnika, nije bilo važne razlike u profilu djelotvornosti i sigurnosti lipegfilgrastima povezane s dobi. Stoga nije potrebna prilagodba doze u starijih bolesnika.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 5.2, međutim nije moguće dati preporuku o doziranju.

Način primjene

Otopina se injicira supkutano (s.c.). Injekciju treba dati u abdomen, nadlakticu ili natkoljenicu.

Za uputu o rukovanju lijekom prije primjene, vidjeti dio 6.6.

Injekciju Lonquexa sami sebi smiju davati samo bolesnici koji su dobro motivirani, primjereno obučeni i imaju mogućnost potražiti stručni savjet. Prvu injekciju Lonquexa treba dati pod izravnim liječničkim nadzorom.

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/lonquex

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC), označivanje i uputa o lijeku (PL) za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/lonquex-epar-medicine-overview_hr.pdf

Posljednja izmjena:20. 6. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA