x
x

> Medicus - 2023. godina

Broj 2/2023

Izabrane teme iz transplantacije solidnih organa

> Marina Premužić; Martina Anušić Juričić
Hrvatski model transplantacijskoga programa
> Zoran Zimak; Dinko Hauptman; Ivica Mokos; Milko Padovan; Jerko Anđelić; Željko Kaštelan
Kirurške komplikacije nakon transplantacije bubrega