x
x

Co-Atorvox

Generičko ime:
ezetimib + atorvastatin

ATK
C10BA05

Oblici:
Co-Atorvox filmom obložena tableta sadrži 10 mg ezetimiba i 40 mg atorvastatina
SPC >>> Uputa >>>

Co-Atorvox filmom obložena tableta sadrži 10 mg ezetimiba i 80 mg atorvastatina
SPC >>> Uputa >>>

Co-Atorvox filmom obložena tableta sadrži 10 mg ezetimiba i 10 mg atorvastatina
SPC >>> Uputa >>>

Co-Atorvox filmom obložena tableta sadrži 10 mg ezetimiba i 20 mg atorvastatina
SPC >>> Uputa >>>

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Terapijske indikacije
Hiperkolesterolemija
Co-Atorvox kao dodatak dijeti za sniţavanje kolesterola namijenjen je kao supstitucijska terapija za liječenje odraslih s primarnom (heterozigotna i homozigotna obiteljska i nenasljedna) hiperkolesterolemijom ili miješanom hiperlipidemijom, a koje su već kontrolirane atorvastatinom i ezetimibom koji se daju istovremeno u istoj jačini, ali kao pojedinačni lijekovi.

Doziranje
Preporučena doza lijeka Co-Atorvox je 1 tableta na dan.
Najviša preporučena doza lijeka Co-Atorvox je 10 mg/80 mg na dan.
Bolesnik mora biti na odgovarajućoj dijeti za sniţavanje lipida i s istom mora nastaviti tijekom liječenja lijekom Co-Atorvox.
Co-Atorvox nije prikladan za početnu terapiju. Početak liječenja ili prilagodba doze, ako je potrebno, provodi se isključivo monokomponentnim lijekovima, a nakon što se odrede odgovarajuće doze, može se prijeći na uzimanje fiksne kombinacije odgovarajuće jačine.

Posljednja izmjena: 2. 2. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA