x
x

Rinolan

Generičko ime:
loratadin

ATK
R06AX

Oblici:
Rinolan tbl. 30x10 mg
SPC >>> Uputa >>>

Rinolan Osnovna lista: sirup 100 ml (5 mg/5 ml)
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antihistaminik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Odrasli i djeca iznad 12 godina: 10 mg (1 tbl. ili 2 žličice sirupa) 1 x na dan; djeca od 2-12 godina: lakša od 30 kg: 1 žličica sirupa 1 x na dan; teža od 30 kg: 2 žličice sirupa 1 x na dan.

Posljednja izmjena: 15. 7. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA