x
x

Monopin

Generičko ime:
lacidipin

ATK
C08CA

Oblici:
Monopin 4 mg tablete; tbl 30 x 4 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
blokator Ca kanala

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Lacidipin je indiciran za liječenje hipertenzije, bilo sam ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima, uključujući antagoniste β-adrenoreceptora, diuretike, te ACE-inhibitore.

Doziranje i način uporabe: Liječenje hipertenzije treba prilagoditi intenzitetu bolesti, te pojedinačnom odgovoru. Preporučena početna doza iznosi 2 mg jedanput na dan. Doza se može povećati na 4 mg (a onda, ukoliko je potrebno, na 6 mg) nakon što se ostavi dovoljno vremena da nastupi potpuni farmakološki učinak lijeka. To u praksi ne bi trebalo biti manje od 3 do 4 tjedna. Pokazalo se da dnevne doze iznad 6 mg nisu značajno djelotvornije. Lacidipin treba uzimati svaki dan u isto vrijeme, najbolje ujutro.

Bolesnici sa oštećenjem jetre: Početna doza u tih bolesnika iznosi 2 mg.

Posljednja izmjena: 19. 2. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA