x
x

Paclitaxel PLIVA

Generičko ime:
paklitaksel

ATK
L01CD

Oblici:
Paclitaxel PLIVA 30 mg/5 ml; konc. za otop. za inf. 1 boč. (1 ml/6 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Paclitaxel PLIVA 300 mg/50 ml; konc. za otop. za inf. 1 boč (1ml/6 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Paclitaxel PLIVA 100 mg/16,7 ml; konc. za otop. za inf. 1 boč. (1 ml/6 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Paclitaxel PLIVA 150 mg/25 ml; konc. za otop. za inf. 1 boč. (1 ml/6 mg)
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
citostatik

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Doziranje

Prva linija kemoterapije karcinoma jajnika

Iako se ispituju i drugi režimi liječenja, preporučuje se kombinacija paklitaksela i cisplatina. Ovisno o trajanju infuzije, preporučuju se dvije doze paklitaksela: paklitaksel u dozi od 175 mg/ m 2 daje se intravenski tijekom 3 sata, nakon čega slijedi cisplatin u dozi od 75 mg/m2 svaka tri tjedna ili paklitaksel u dozi od 135 mg/m2 koji se daje u 24-satnoj infuziji, nakon čega slijedi doza cisplatina od 75 mg/m2 u intervalima od 3 tjedna.

Druga linija kemoterapije karcinoma jajnika

Preporučena doza paklitaksela iznosi 175 mg/m2 i daje se intravenski tijekom 3 sata. Između pojedinih ciklusa mora biti stanka od 3 tjedna. 

Adjuvantna kemoterapija karcinoma dojke

Preporučena doza paklitaksela iznosi 175 mg/m2 , daje se intravenski tijekom 3 sata svaka 3 tjedna u 4 ciklusa, a nakon AC terapije.

Prva linija kemoterapije karcinoma dojke

Kada se koristi u kombinaciji s doksorubicinom (50 mg/m2 ), paklitaksel se mora primijeniti 24 sata nakon doksorubicina. Preporučena doza paklitaksela iznosi 220 mg/m2 i daje se intravenski tijekom 3 sata, s 3 tjedna stanke između pojedinih ciklusa. Kad se koristi u kombinaciji s trastuzumabom, preporučena doza paklitaksela iznosi 175 mg/m2 . Daje se intravenski tijekom 3 sata, sa stankom od 3 tjedna između pojedinih ciklusa. S infuzijom paklitaksela može se započeti dan nakon prve doze trastuzumaba ili odmah nakon sljedećih doza trastuzumaba ako je bolesnica prethodnu dozu trastuzumaba dobro podnijela (za detaljnije informacije o primjeni trastuzumaba vidjeti u Sažetku opisa svojstava trastuzumaba).

Druga linija kemoterapije karcinoma dojke

Preporučena doza paklitaksela iznosi 175 mg/m2 i daje se intravenski tijekom 3 sata, s 3 tjedna stanke između pojedinih ciklusa. Liječenje uznapredovalog karcinoma pluća ne-malih stanica (NSCLC) Preporučena doza paklitaksela iznosi 175 mg/m2 i daje se intravenski tijekom 3 sata, nakon čega slijedi primjena 80 mg/m2 cisplatina, s 3 tjedna stanke između pojedinih ciklusa.

Kaposijev sarkom povezan s AIDS-om

Preporučena doza paklitaksela iznosi 100 mg/m2 i daje se u 3-satnoj intravenskoj infuziji svaka dva tjedna.

Posljednja izmjena: 11. 1. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA