x
x
 

Korisni alati

Klirens kreatinina

Klirens kreatinina je pomoć pri doziranju lijekova i računa se prema Cockcroft-Gaultovoj formuli.

Izračunaj

Brza procjena rizika moždanog udara kod bolesnika s fibrilacijom atrija CHA2DS2-VASc

CHA2DS2-VASc zbroj bodova (od engl. “Congestive heart failure, hypertension, age (65 to 74 or ≥75), diabetes mellitus, sex, prior stroke or transient ischemic attack, vascular disease) služi za brzu procjenu rizika moždanog udara kod bolesnika s nevalvularnom FA i time kliničaru olakšava odluku o potrebi primjene antikoagulantne terapije.

Izračunaj

Test ovisnosti o nikotinu - pušenje kao ovisnost ili loša navika?

Test ovisnosti o nikotinu može poslužiti vama i vašim bolesnicima kako bi procijenili radi li se o ovisnosti ili o lošoj navici.

Izračunaj