x
x

Episinidan

Generičko ime:
epirubicin

ATK
L01DB

Oblici:
Episinidan 50 mg prašak za otop. za inj. ili infuz.; 1 bočica s praškom
SPC >>> Uputa >>>

Episinidan 10 mg prašak za otop. za inj. ili infuz.; 1 bočica s praškom
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
citotoksični antibiotik

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Uobičajena doza
Kada se epirubicinklorid primjenjuje kao samostalno liječenje, preporučena doza u odraslih je 60-90 mg/m2 površine tijela. Epirubicinklorid treba davati u venu tijekom 3-5 minuta. Dozu treba ponoviti u vremenskim razmacima od 21 dan, ovisno o hematomedularnom statusu bolesnika.

Posljednja izmjena: 11. 5. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA