x
x

Atremia

Generičko ime:
anagrelid

ATK
L 01 XX

Oblici:
Atremia 0,5 mg kapsule; 42 i 100 kaps.
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antitrombotik

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Doziranje

Preporučena početna doza anagrelida je 1 mg/dan, a treba je primjenjivati peroralno podijeljeno u dvije odvojene doze (0,5 mg/dozi). Početnu dozu treba uzimati najmanje tjedan dana. Nakon jednog tjedna doza se moţe titrirati u svakog bolesnika pojedinačno, kako bi se postigla najniža učinkovita doza koja je potrebna da se broj trombocita smanji i/ili odrţi ispod 600 x 10*9 /l, a idealno na razinama između 150 x 10*9 /l i 400 x 10*9 /l. Povećanje doze ne smije prelaziti više od 0,5 mg/dan u bilo kojem tjednu, a preporučena najviša jednokratna doza ne smije prelaziti 2,5 mg.

Tijekom kliničkog razvoja primjenjivane su doze od 10 mg/dan.

Učinke liječenja anagrelidom treba redovito nadzirati. Ako je početna doza > 1 mg/dan, broj trombocita treba kontrolirati svaka dva dana u prvom tjednu liječenja te poslije toga barem jedanput tjedno, sve dok se ne dosegne stabilna doza održavanja. Obično se pad broja trombocita opaža unutar 14 do 21 dan od početka liječenja i u većine bolesnika odgovarajući terapijski odgovor bit će primijećen i održan pri dozi od 1 do 3 mg/dan.

Posljednja izmjena: 30. 6. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA