x
x

Cipromed

Generičko ime:
ciprofloksacin

ATK
J01MA

Oblici:
Cipromed 500 mg; film tbl. 10x500 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
kinolonski antibiotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Odrasli: 250-750 mg 2 x na dan.

Respiratorne infekcije: 250-750 mg 2 x na dan 7-14 dana;

Akutni nekomplicirani cistitis u žena: 250 mg 2 x/dan 3 dana;

Komplicirane uroinfekcije i pijelonefritis: 250-500 mg 2 x na dan 7-14 dana;

Gonoreja: 250-500 mg jednokratno;

Gastroenteritis: 500 mg 2 x na dan 3-7 dana;

Kožne infekcije: 500 mg 2 x na dan 5-10 dana;

Infekcije kostiju i zglobova: 500-750 mg 2 x na dan 5-10 dana;

Teške sistemske infekcije: 500-750 mg 2 x dnevno.

Inhalacijski antraks: 500 mg 2 x dnevno 60 dana (liječenje se započinje odmah nakon sumnje ili potvrđenog udisanja spora antraksa).

Djeca i adolescenti (5-17 godina): Cistična fibroza: 20 mg/kg 2 x na dan (najviše 1500 mg/ dan) 10-14 dana; Inhalacijski antraks: 15 mg/kg 2 x na dan 60 dana.

(Tablete se uzimaju u bilo koje vrijeme, bez obzira na obroke. Mliječni proizvodi s mnogo kalcija mogu smanjiti apsorpciju ciprofloksacina!).

Napomena: Lista lijekova HZZO-a - RS.

Posljednja izmjena: 28. 6. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA