x
x

Eporatio

Generičko ime:
eritropoetin theta

ATK
B 03 XA

Oblici:
Eporatio otop. za inj. štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,5 ml
Eporatio otop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,5 ml
Eporatio otop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml
Eporatio otop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,5 ml
Eporatio otop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml


Skupina:
eritropoetik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Napomena

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001033/human_med_001204.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

PLIVINE GRUPE PROIZVODA