x
x

Atorvox

Generičko ime:
atorvastatin

ATK
C10AA

Oblici:
Atorvox film tbl. 30x10 mg
SPC >>> Uputa >>>

Atorvox film tbl. 30x80 mg
SPC >>> Uputa >>>

Atorvox film tbl. 30x20 mg
SPC >>> Uputa >>>

Atorvox film tbl. 60x10 mg
SPC >>> Uputa >>>

Atorvox film tbl. 30x40 mg
SPC >>> Uputa >>>

Atorvox film tbl. 60x20 mg
SPC >>> Uputa >>>

Atorvox film tbl. 60x40 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
hipolipemik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Početna doza: 10 mg 1 x na dan; doza se p. p. prilagođava u razmacima od 4 ili više tjedana; max: 80 mg/dan. Uzima se u jednokratnoj dozi u bilo koje doba dana, ali svaki dan u isto vrijeme. Može se uzeti nakon obroka ili na tašte.

Smjernica OSN/  1. Za sekundarnu prevenciju u bolesnika koji su preboljeli infarkt miokarda, ishemični cerebralni infarkt, tranzitornu ishemičnu ataku, ultrazvučno dokazani plak na karotidi ili ultrazvučno dokazanu perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili boluju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenja te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L. 2. U primarnoj prevenciji u bolesnika kojima je, nakon tromjesečnog pridržavanja dijete, vrijednost ukupnog kolesterola iznad 7 mmol/L i to u dva laboratorijska nalaza u razmaku od tri mjeseca. Primarna prevencija bolesnika može se započeti u bolesnika mlađih od 70 godina.

Posljednja izmjena: 28. 12. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA