x
x

DuoResp Spiromax

Generičko ime:
budezonide / formoterol

ATK
R03AK07

Oblici:
DuoResp Spiromax prašak za inhalaciju u prijenosnom inhalatoru 320/9 mikrograma (320 mikrograma budezonida i 9 mikrograma formoterola)
SPC >>> Uputa >>>

DuoResp Spiromax prašak za inhalaciju u prijenosnom inhalatoru 160/4.5 mikrograma (160 mikrograma budezonida i 4,5 mikrograma formoterola)
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
bronhospazam, antiastmatik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/duoresp-spiromax

Informacije o lijeku na hrvatskom jeziku, unutar kojih su sadržani sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC), označivanje i uputa o lijeku (PL) za sve farmaceutske oblike i jačine traženog lijeka, možete pronaći pristupanjem poveznici navedenoj u prethodnom odlomku, na kojoj ćete u dijelu "Product information", u padajućem izborniku polja "Available Languages" odabrati opciju "Croatian".

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija, čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

Koje se mjere poduzimaju kako bi se osigurala sigurna i učinkovita primjena lijeka DuoResp Spiromax?
Pripremljen je plan upravljanja rizikom kako bi se osigurala što sigurnija primjena lijeka DuoResp Spiromax. Na temelju tog plana u sažetak opisa svojstava lijeka kao i u uputu o lijeku za lijek DuoResp Spiromax uključene su sigurnosne informacije, uključujući odgovarajuće mjere opreza kojih se zdravstveni djelatnici i bolesnici trebaju pridržavati.
Dodatne informacije možete pronaći u sažetku plana upravljanja rizikom.

Uputa za uporabu DuorespSpiromaxa.

Posljednja izmjena: 17. 5. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA