x
x

Diuver

Generičko ime:
torasemid

ATK
C03CA

Oblici:
Diuver tbl. 5 mg; tbl. 20 x 5 mg
SPC >>> Uputa >>>

Diuver tbl. 10 mg; tbl. 20 x 10 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
diuretik

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje

Esencijalna hipertenzija: preporučena doza: 2,5 mg 1 x na dan; p. p. doza se može povisiti na 5 mg 1 x na dan (max. učinak očituje se nakon prosječno 12 tjedana).

Edemi: uobičajena doza: 5 mg 1 x na dan; p. p. doza se može povećavati do 20 mg 1 x na dan.

Posljednja izmjena: 13. 1. 2020.

PLIVA Kardio

PLIVINE GRUPE PROIZVODA