x
x

Valganciklovir

Generičko ime:
valganciklovir

ATK
J05AB

Oblici:
Valganciklovir 450 mg film-tablete; film. tbl 60 x 450 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antivirotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje: 900 mg 2 x na dan tijekom 21 dan.

Doza održavanja: 900 mg 1 x na dan.

Posljednja izmjena: 8. 2. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA