x
x
Aktualna tema

Pristup liječenju bolesniku s hipertenzijom i kroničnom bubrežnom bolesti

Bitno je što prije otkriti pacijente s arterijskom hipertenzijom i kroničnom bubrežnom bolesti i započeti liječenje zbog kasnijih komplikacija i razvoja kardiovaskularnih bolesti, jer pacijenti s kroničnom bubrežnom bolesti imaju visok kardiovaskularni rizik.

Kardiovaskularna rehabilitacija bolesnika nakon akutnog koronarnog sindroma

Kardiovaskularna rehabilitacija predstavlja skup raznih aktivnosti čiji je cilj omogućiti kardiovaskularnim pacijentima što bolju kvalitetu života uz što veći stupanj aktivnosti. Ključ u ...

Urinarna inkontinencija nakon radikalne prostatektomije

Rradikalna retropubična prostatektomija (RRP) jedan je od vodećih uzroka postprostatektomijske inkontinencije u muškaraca (PPI). Postoje brojne ...

Od GOLD 0 do pred-KOPB

Dosadašnja saznanja upućuju na to da je KOPB više sindrom nego određena pojedinačna bolest. Utvrđivanje pred-KOPB-a i ranog KOPB-a kao posebnih ...

IZDVOJENO

Volontiranje – Međunarodni dan volontera

Volontiranje je dragovoljni rad i sloboda izbora da se pomaže drugome, bez novčane naknade, razvijajući ljudske potencijale. Međunarodni dan volontera obilježava se 5. prosinca.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE

16.12.2022.

"Mladi i (ne)ovisni"

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA
20:57