x
x
Aktualna tema

Srčano-žilne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega

Srčano-žilne bolesti prije i nakon transplantacije bubrega – dijagnostički i terapijski izazovi, članak objavljen u Medicusu. Brojni komorbiditeti nastali u bolesnika u prirodnom tijeku kronične bubrežne bolesti trebaju biti što bolje detektirani i po mogućnosti liječeni prije ...

Imunosupresijska terapija nakon transplantacije bubrega

Odabir imunosupresivnih lijekova ovisi o vremenu proteklom od transplantacije, etiologiji osnovne bubrežne bolesti i imunološkoj podudarnosti između darivatelja i primatelja, te mora biti ...

Kronična upala u bolesnika s transplantiranim solidnim organom

Upala nakon transplantacije može biti lokalna ili sustavna. Lokalna upala u transplantiranom organu potiče aktivnost stečene imunosti protiv ...

Ksenotransplantacija bubrega – nova terapijska mogućnost?

Svake godine se povećava broj bolesnika na listama čekanja za transplantaciju bubrega, a istovremeno postoji relativno malen broj organa koji su ...

IZDVOJENO

Ovisnost o nikotinu - akutni problem kroničnoga tijeka

Iako se u naslovu ovog članka naizgled pojavljuje kontradiktornost, ona to nije. Ovisnost o nikotinu kao posljedica pušenja duhana je problem već staroga vijeka, ali zadnjih 50–ak godina, kako su napredovala istraživanja o štetnosti duhana, aktualizira se ta tema iz godine u godinu, iz ...

NAJPOPULARNIJE > <
KALENDAR SVE

Od 05.09.2024. do 07.09.2024.

HEVI 2024

Od 09.09.2024. do 12.09.2024.

Evolucija i razvoj živčanog sustava

Od 12.09.2024. do 13.09.2024.

PUBMET2024