x
x
Aktualna tema

Osteoporoza i prijelomi: farmakološke mogućnosti i budući smjerovi

Veliki postotak bolesnika s osteoporozom je asimptomatski do pojave osteoporotičkih prijeloma. Osteoporotički prijelomi nazivaju se i niskoenergetskim, ili prijelomima na minimalnu traumu. Postojeći osteoporotički prijelom predstavlja rizični faktor za nastanak novog prijeloma. Liječenje ...

Učinak antipsihotika na kognitivne funkcije pacijenata sa shizofrenijom

Shizofrenija je jedna od najznačajnijih i još uvijek najintrigantnijih psihijatrijskih bolesti. Slobodno se može reći da je i jedna od najtežih bolesti u medicini, ne samo zbog pojave prvih ...

Simptomi shizofrenije

Za učinkovito liječenje shizofrenije potrebno je da kliničari poznaju povijest i dijagnostičke kriterije shizofrenije, kako bi pojasnili ...

Procjena tehničke ispravnosti i interpretacija spirometrijskih nalaza

Spirometrija je dijagnostički test za procjenu ventilacijske plućne funkcije koji je ključan u dijagnostici opstruktivnih plućnih bolesti, astme ...

IZDVOJENO

Komunikacija u medicini - empatija, asertivnost i povratna informacija

U komunikaciji je važno razvijati sposobnost da se "čuje upućena poruka", razmisliti o njoj izvan konteksta aktualne afektivne reakcije, pa ju tek nakon toga prihvatiti ili odbaci u potpunosti ili samo djelomično. To je ujedno i jedan od mogućih puteva učenja, sazrijevanja i općenito ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA
20:57