x
x
Aktualna tema

Kako liječimo anksioznost i depresiju?

Anksioznost i depresija kao patološki pojmovi mogu biti simptom unutar drugih psihijatrijskih ili tjelesnih poremećaja ili sindrom. Današnje liječenje anksiozno-depresivnih poremećaja pruža brojne mogućnosti i daje dobre rezultate. Uz konvencionalni psihofarmakološki, nutritivni i fizikalni ...

Komorbiditet velikog depresivnog poremećaja i anksioznog distresa

Visoka razina anksioznosti uobičajena je kod osoba koje boluju od depresivnog poremećaja. Na neurobiološkoj razini, povezanost anksioznosti i depresije veže se uz (dis)funkciju serotoninske, ...

Optimizacija titracije metotreksata u reumatološkim bolestima

U nižim dozama (25 mg/tjedan) metotreksat ima široku primjenu u liječenju autoimunih, upalnih i/ili reumatskih bolesti uz znatno nižu ...

Komorbiditet i diferencijalna dijagnoza depresije i anksioznog poremećaja

Anksioznost i depresija javljaju se u različitim kliničkim slikama mnogih psihijatrijskih poremećaja. Depresija može biti posljedica aktivnog ...

IZDVOJENO

Padovi u starijih osoba

Obiteljski liječnici imaju ključnu ulogu u probiranju starijih pacijenata na rizik od pada i u primjeni preventivnih strategija za bolesnike u riziku, ali naglašavam da su padovi posao mnogih dionika u zdravstvenom sustavu.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE

Od 05.10.2022. do 08.10.2022.

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA
20:57