x
x
Aktualna tema

Kronična upala u bolesnika s transplantiranim solidnim organom

Upala nakon transplantacije može biti lokalna ili sustavna. Lokalna upala u transplantiranom organu potiče aktivnost stečene imunosti protiv aloantigena. Kronična upala i aktivirana stečena imunost dovode do poremećenog procesa cijeljenja koji uzrokuje fibrozu te u konačnici dovodi do ...

Ksenotransplantacija bubrega – nova terapijska mogućnost?

Svake godine se povećava broj bolesnika na listama čekanja za transplantaciju bubrega, a istovremeno postoji relativno malen broj organa koji su zadovoljavajuće kvalitete i koji su dostupni za ...

Prehrambeni fosfor kod bolesnika sa kroničnom bubrežnom bolešću

Niskoproteinska dijeta temeljena na biljnim pripravcima i fitoprotenima smanjuje rizik od razvoja kronične bubrežne bolesti i progresije te ...

Biosimilari - trenutna pozicija na tržištu

Biosimilare ili bioslične lijekove definiramo kao biološke lijekove koji pokazuju visok stupanj sličnosti s već odobrenim biološkim lijekom, ...

IZDVOJENO

Ovisnost o nikotinu - akutni problem kroničnoga tijeka

Iako se u naslovu ovog članka naizgled pojavljuje kontradiktornost, ona to nije. Ovisnost o nikotinu kao posljedica pušenja duhana je problem već staroga vijeka, ali zadnjih 50–ak godina, kako su napredovala istraživanja o štetnosti duhana, aktualizira se ta tema iz godine u godinu, iz ...

NAJPOPULARNIJE > <
KALENDAR SVE

Od 05.09.2024. do 07.09.2024.

HEVI 2024

Od 09.09.2024. do 12.09.2024.

Evolucija i razvoj živčanog sustava

Od 12.09.2024. do 13.09.2024.

PUBMET2024