x
x
Aktualna tema

Seksualna aktivnost bolesnika nakon preboljelog infarkta miokarda

Često se pacijenti nakon preboljelog srčanog udara suzdržavaju od seksualnih aktivnosti dulje vrijeme. To je više povezano s manjkom informacija i osjećajem zabrinutosti za zdravstveno stanje, nego sa stvarnim zdravstvenim poteškoćama. Kardiološke preporuke napominju da je povratak ...

Kvaliteta života oboljelih od psihotičnih poremećaja

Psihotični poremećaji obuhvaćaju heterogenu skupinu psihičkih poremećaja, međutim u općoj populaciji kada se spominje psihoza, prvenstveno se misli na najtežu duševnu bolest – shizofreniju. ...

Kako poboljšati kontrolu LUTS-a kod muškaraca s BPH?

Unatoč suvremenim terapijskim mogućnostima kod 50% bolesnika sa simptomima LUTS-a tegobe i dalje perzistiraju te je kod takvih bolesnika potrebno ...

Mogućnosti kombiniranja sitagliptina s drugim neinzulinskim antidijabeticima

DPP 4 inhibitori zauzimaju važno mjesto liječenju šećerne bolesti tipa 2. Oni spriječavaju razgradnju endogeno stvorenih hormona inkretina i ...

IZDVOJENO

Psihofarmakološki pristup delirantnom stanju kod ovisnika o alkoholu

Delirantno stanje je teška i klinički kompleksna komplikacija kod ovisnika o alkoholu kod koje je od iznimne važnosti rano prepoznavanje te ciljana i adekvatna psihofarmakoterapija. Uz ranu terapijsku intervenciju značajno se smanjuje smrtnost delirantnog stanja, omogućuje tjelesna i psihička ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA
20:57