x
x
Aktualna tema

Zdravstvene intervencije u digitalnoj eri

Koncept e-zdravlja uključuje korištenje različitih brojača prijeđenih koraka, monitore pulsa, krvnog tlaka, EKG-a, pametnih inhalera, digitalnih stetoskopa ili primjerice digitalnih platformi za pomoć u kliničkom odlučivanju. E-intervencije povezuju bolesnike i kliničare s digitalnim ...

Osteoporoza i prijelomi: farmakološke mogućnosti i budući smjerovi

Veliki postotak bolesnika s osteoporozom je asimptomatski do pojave osteoporotičkih prijeloma. Osteoporotički prijelomi nazivaju se i niskoenergetskim, ili prijelomima na minimalnu traumu. ...

Učinak antipsihotika na kognitivne funkcije pacijenata sa shizofrenijom

Shizofrenija je jedna od najznačajnijih i još uvijek najintrigantnijih psihijatrijskih bolesti. Slobodno se može reći da je i jedna od najtežih ...

Simptomi shizofrenije

Za učinkovito liječenje shizofrenije potrebno je da kliničari poznaju povijest i dijagnostičke kriterije shizofrenije, kako bi pojasnili ...

IZDVOJENO

Komunikacija u medicini - empatija, asertivnost i povratna informacija

U komunikaciji je važno razvijati sposobnost da se "čuje upućena poruka", razmisliti o njoj izvan konteksta aktualne afektivne reakcije, pa ju tek nakon toga prihvatiti ili odbaci u potpunosti ili samo djelomično. To je ujedno i jedan od mogućih puteva učenja, sazrijevanja i općenito ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA
20:57