x
x

Atenolol PLIVA

Generičko ime:
atenolol

ATK
C07AB

Oblici:
Atenolol PLIVA tbl. 30x50 mg
SPC >>> Uputa >>>

Atenolol PLIVA


Skupina:
beta-blokator

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Hipertenzija: 50-100 mg 1 x na dan; Angina pektoris: 50-200 mg na dan.

Posljednja izmjena: 9. 4. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA