x
x

Namaxir

Generičko ime:
metotreksat

ATK
L01BA

Oblici:
Namaxir 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25 mg; 1 i 4 napunj. štrc. s otop za inj.
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antimetabolit

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Doziranje: početna doza: 7,5 mg jednom tjedno, sc, im ili iv. Ovisno o aktivnosti bolesti i podnošljivosti lijeka od strane pojedinog bolesnika, početna doza se može postupno povećavati za 2,5 mg tjedno. Ne smije se prekoračiti tjedna doza od 25 mg.

Namaxir je indiciran za liječenje:

  • aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika
  • poliartritičnih oblika teškog, aktivnog juvenilnog idiopatskog artritisa kod kojih je izostao primjeren odgovor na nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID)
  • teške, tvrdokorne psorijaze koja izaziva invalidnost i koja ne pokazuje primjeren odgovor na druge oblike liječenja poput terapije svjetlom, PUVA i primjenu retinoida te teškog psorijatičnog artritisa kod odraslih bolesnika
  • blage do umjereno teške Crohnove bolesti, kao monoterapija ili u kombinaciji s kortikosteroidima u odraslih bolesnika otpornih ili intolerantnih na thiopurine.

Veličine pakiranja

Namaxir 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 25 mg.

Namaxir napunjene štrcaljke s uloženom iglom za supkutanu primjenu i krutim štitnikom za iglu te alkoholnim jastučićima/vaticama dostupne su u pakiranjima od 1 i 4 štrcaljke te u višestrukim pakiranjima koja sadrže 3 kutije od kojih svaka sadrži 4 štrcaljke. Napunjene štrcaljke su opremljene sigurnosnim sustavom za sprječavanje ozljeda iglom nakon primjene.

Namaxir 15 mg

Namaxir napunjene štrcaljke s uloženom iglom za supkutanu primjenu i krutim štitnikom za iglu te alkoholnim jastučićima/vaticama dostupne su u pakiranju od 1 i 4 štrcaljke te u višestrukim pakiranjima koja sadrže 3 kutije od kojih svaka sadrži 4 štrcaljke i 6 kutija od kojih svaka sadrži 1 štrcaljku. Napunjene štrcaljke su opremljene sigurnosnim sustavom za sprječavanje ozljeda iglom nakon primjene.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Posljednja izmjena: 15. 12. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA