x
x

Olandix

Generičko ime:
olanzapin

ATK
N05AH

Oblici:
Olandix 10 mg, raspadljive tablete za usta 28 x 10 mg
SPC >>> Uputa >>>

Olandix 5 mg, raspadljive tablete za usta 28 x 5 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antipsihotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Shizofrenija: preporučena početna doza: 10 mg 1x na dan.

Epizoda manije: početna doza 15 mg/dan jednokratno kao monoterapija ili 10 mg/dan u komb. s drugim lijekovima.

Spriječavanje recidiva bipolarnog poremećaja: početna doza: 10 mg na dan.

Doza održavanja (za sve indikacije): 5- 10 mg/dan; povećanje doze treba provoditi u intervalima ne kraćim od 24 sata.

Napomena: Lista lijekova HZZO-a - RS.

Posljednja izmjena: 6. 9. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA