x
x

Plivit D3 25 000

Generičko ime:
kolekalciferol

ATK
A11CC05

Oblici:
Plivit D3 25 000 25 000 IU meke kapsule
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
Vitamini

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Plivit D3 25 000 IU meke kapsule

Svaka meka kapsula sadrži 0,625 mg kolekalciferola, što odgovara 25 000 IU vitamina D3.

Terapijske indikacije

Prevencija i liječenje manjka vitamina D (serumske razine <25 nmol/l (<10 ng/ml)) u odraslih i adolescenata s utvrđenim rizikom.
Uz specifičnu terapiju za osteoporozu u odraslih bolesnika s manjkom vitamina D ili u riziku od manjka vitamina D, poželjno u kombinaciji s kalcijem.

Doziranje i način primjene

Doziranje mora biti određeno individualno od strane liječnika, ovisno o opsegu potrebne nadoknade vitamina D.

Prevencija manjka vitamina D
25 000 IU/2 mjeseca – 25 000 IU/mjesec

Liječenje manjka vitamina D
Za početak liječenja nedostatka vitamina D i pod liječničkim nadzorom preporučuje se pojedinačna doza ili kumulativna doza od 100 000 IU tijekom jednog tjedna.
100 000 IU može se uzeti kao pojedinačna doza ili ekvivalent (4x 25 000 IU ili 2 x 50 000 IU u jednom tjednu).

Uz specifičnu terapiju za osteoporozu u bolesnika s nedostatkom vitamina D ili u riziku od nedostatka vitamina D:
25 000 IU/mjesec.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA