x
x

Tadalafil Pliva

Generičko ime:
tadalafil

ATK
G04BE08

Oblici:
Tadalafil Pliva filmom obložene tablete 28 x 5mg
SPC >>> Uputa >>>

Tadalafil Pliva filmom obložena tableta 2 x 20 mg
SPC >>> Uputa >>>

Tadalafil Pliva filmom obložena tableta 4 x 10 mg
SPC >>> Uputa >>>

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Terapijske indikacije

Liječenje erektilne disfunkcije u odraslih muškaraca.

Za djelotvornost tadalafila u liječenju erektilne disfunkcije potrebna je seksualna stimulacija.

Liječenje znakova i simptoma benigne hiperplazije prostate u odraslih muškaraca.

 

Doziranje

Općenito se preporučuje doza od 10 mg koja se uzima s hranom ili bez nje, prije očekivane seksualne aktivnosti. U bolesnika u kojih tadalafil u dozi od 10 mg ne izazove odgovarajući učinak može se pokušati s dozom od 20 mg.

Lijek se može uzeti barem 30 minuta prije seksualne aktivnosti.

Najveća učestalost doziranja smije biti jednom na dan.

Tadalafil od 10 mg i 20 mg namijenjen je za primjenu prije očekivane seksualne aktivnosti i ne preporučuje se kontinuirana svakodnevna primjena.

U bolesnika koji očekuju učestalu primjenu Tadalafila Pliva (tj. najmanje dvaput na tjedan) možda će biti primjerena primjena najmanje doze Tadalafila Pliva jedanput na dan, ovisno o želji bolesnika i prosudbi liječnika. U tih se bolesnika preporučuje primjena doze od 5 mg jedanput na dan u približno isto doba dana. Ovisno o podnošljivosti lijeka u pojedinog bolesnika doza se može smanjiti na 2,5 mg jedanput na dan. Primjerenost kontinuirane svakodnevne primjene lijeka potrebno je povremeno iznova procijeniti.

Benigna hiperplazija prostate u odraslih muškaraca

Preporučena doza je 5 mg i uzima se u približno isto vrijeme svaki dan, s hranom ili bez nje. Za odrasle muškarce koji imaju i benignu hiperplaziju prostate i erektilnu disfunkciju, preporučena doza je također 5 mg i uzima se u približno isto vrijeme svaki dan. Bolesnici koji ne podnose tadalafil 5 mg za liječenje benigne hiperplazije prostate trebaju razmotriti neku drugu terapiju jer djelotvornost tadalafila 2,5 mg u liječenju benigne hiperplazije prostate nije dokazana.

Posljednja izmjena: 5. 1. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA