x
x

Optimon

Generičko ime:
lizinopril

ATK
C09AA

Oblici:
Optimon 20 mg tbl.; tbl. 30 x 20 mg
SPC >>> Uputa >>>

Optimon 5 mg tbl.; tbl. 30 x 5 mg
SPC >>> Uputa >>>

Optimon 10 mg tbl; tbl. 30 x 10 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antihipertenziv

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Esencijalna hipertenzija: početna doza: 10 mg/dan; doza održavanja: 20 mg/dan kao jednokratna doza, max. 80 mg/dan.

Renovaskularna hipertenzija: početna doza: 2,5-5 mg/dan; kasnije se prilagođava tlaku.

Akutni infarkt miokarda: liječenje započinje unutar 24 sata nakon početka simptoma; prva doza iznosi 5 mg, zatim 5 mg nakon 24 sata, 10 mg nakon 48 sati i nakon toga 10 mg 1 x na dan.

Zatajivanje srca: početna doza: 2,5 mg 1 x na dan; uobičajena učinkovita doza: 5-20 mg/dan (max. 35 mg) kao jednokratna doza.

Posljednja izmjena: 19. 2. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA