x
x

Gluformin

Generičko ime:
metformin

ATK
A10BA

Oblici:
Gluformin film tbl. 80 x 850 mg
SPC >>> Uputa >>>

Gluformin film tbl. 30 x 1 g
SPC >>> Uputa >>>

Gluformin film tbl. 30 x 850 mg
SPC >>> Uputa >>>

Gluformin film tbl. 80 x 1000 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
oralni antidijabetik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Početna doza: 500 ili 850 mg 2-3 x na dan za vrijeme ili nakon obroka;  p. p. se nakon 10-15 dana doza postupno povećava, do max. 3 g na dan;

Djeca iznad 10 god. i adolescenti: početna doza: 500 ili 850 mg 1 x na dan, p. p. doza se povećava do max. 2 g na dan u 2 ili 3 podijeljene doze.

Posljednja izmjena: 4. 11. 2020.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA