x
x

Sunitinib Pliva

Generičko ime:
sunitinib

ATK
L01EX01

Oblici:
Sunitinib Pliva 25 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>

Sunitinib Pliva 50 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>

Sunitinib Pliva 12,5 mg tvrde kapsule
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
inhibitor protein-kinaze

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Terapijske indikacije

Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST)

Sunitinib Pliva je indiciran za liječenje neoperabilnog i/ili metastatskog malignog gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST) u odraslih bolesnika nakon neuspješnog liječenja imatinibom zbog rezistencije ili nepodnošenja.

Metastatski karcinom bubrežnih stanica (MRCC, engl. metastatic renal cell carcinoma)

Sunitinib Pliva je indiciran za liječenje uznapredovalog/metastatskog karcinoma bubreţnih stanica (MRCC-a) u odraslih bolesnika.

Neuroendokrini tumori gušterače (pNET, engl. pancreatic neuroendocrine tumours)

Sunitinib Pliva je indiciran za liječenje neoperabilnih ili metastatskih, dobro diferenciranih neuroendokrinih tumora gušterače (pNET) u odraslih bolesnika u kojih je došlo do progresije bolesti.

Doziranje

Liječenje sunitinibom mora započeti liječnik s iskustvom u primjeni antineoplastičnih lijekova.

Za liječenje GIST-a i MRCC-a preporučena doza lijeka Sunitinib Pliva je 50 mg, a uzima se peroralno jedanput na dan tijekom 4 uzastopna tjedna, nakon čega slijedi dvotjedni period odmora (shema 4/2), tako da ukupan ciklus traje 6 tjedana. Za liječenje pNET-a preporučena doza lijeka Sunitinib Pliva je 37,5 mg, a uzima se peroralno jedanput na dan bez predviđenog razdoblja odmora.

 

Posljednja izmjena: 24. 5. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA