x
x

Sorafenib Teva

Generičko ime:
sorafenib

ATK
L01EX02

Oblici:
Sorafenib Teva 200 mg filmom obložene tablete x 28, 30, 56 i 112
SPC >>> Uputa >>>

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Liječenje lijekom Sorafenib Teva mora nadzirati liječnik koji ima iskustva u provođenju terapije antineoplasticima.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Sorafenib Teva u odraslih iznosi 400 mg sorafeniba (dvije tablete od 200 mg) dvaput na dan (što odgovara ukupnoj dnevnoj dozi od 800 mg). Liječenje treba nastaviti sve dok se očituje njegova klinička korist, ili dok se ne jave neprihvatljivi toksični učinci.

Posljednja izmjena: 7. 7. 2022.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPLIVIT D 2000Maxflu
PLIVINE GRUPE PROIZVODA