x
x

Gefitinib Pliva

Generičko ime:
gefitinib

ATK
L01EB01

Oblici:
Gefitinib Pliva filmom obložena tableta 250 mg x 30
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
inhibitor endotelnog čimbenika rasta

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Terapijske indikacije

Gefitinib Pliva je indiciran kao monoterapija za liječenje odraslih bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim rakom pluća ne-malih stanica (non-small cell lung cancer, NSCLC) s aktivirajućim mutacijama tirozin kinaze receptora epidermalnog faktora rasta (epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, EGFR-TK).

Doziranje i način primjene

Liječenje lijekom Gefitinib Pliva mora započeti i nadzirati liječnik s iskustvom u liječenju raka.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Gefitinib Pliva je jedna tableta od 250 mg jednom na dan. Propusti li bolesnik dozu, treba je uzeti čim se sjeti. Ako je do sljedeće doze preostalo manje od 12 sati, bolesnik ne treba uzeti propuštenu dozu. Bolesnici ne smiju uzeti dvostruku dozu (dvije doze odjednom) kako bi nadoknadili propuštenu dozu.

Posljednja izmena: 30. 8. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA