x
x

Isoptin

Generičko ime:
verapamil

ATK
C08DA

Oblici:
Isoptin tbl. 20 x 120 mg
SPC >>> Uputa >>>

Isoptin tbl. 50 x 80 mg
SPC >>> Uputa >>>

Isoptin tbl. 30 x 40 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
blokator Ca-kanala

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje

Angina pektoris: 80-120 mg 3 x na dan;

Aritmije: 240-320 mg/dan (u 3 ili 4 doze);

Hipertenzija: 80 mg 3 x na dan (max. 480 mg/dan).

Retard-tablete: prva 2 tjedna pola do 1 tbl. ujutro, nakon toga doza se može povećati za pola do 1 tbl. uvečer.

Parenteralno: iv. 5-10 mg; inf. 5-10 mg/sat.

Posljednja izmjena: 28. 6. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA