x
x

Oktreotid Teva

Generičko ime:
oktreotid

ATK
H01CB

Oblici:
Oktreotid Teva 10 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem
SPC >>> Uputa >>>

Oktreotid Teva 20 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem
SPC >>> Uputa >>>

Oktreotid Teva 30 mg prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antagonist hormona rasta

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Doziranje:

Akromegalija

Preporučuje se započeti liječenje primjenom 20 mg lijeka Oktreotid Teva u intervalima od 4 tjedna kroz 3 mjeseca. Bolesnici koji se liječe s. c. oktreotidom mogu započeti liječenje lijekom Oktreotid Teva dan nakon posljednje doze s. c. oktreotida. Naknadno prilagođavanje doze treba se temeljiti na serumskim koncentracijama hormona rasta (GH) i inzulinu sličnog faktora rasta-l/somatomedina C (IGF-l) te kliničkim simptomima.

Gastroenteropankreatički endokrini tumori

Liječenje bolesnika sa simptomima povezanim s funkcionalnim gastroenteropankreatičkim neuroendokrinim tumorima

Preporučuje se započeti liječenje primjenom 20 mg lijeka Oktreotid Teva u intervalima od 4 tjedna. Bolesnici koji se liječe s. c. oktreotidom trebaju nastaviti liječenje prethodno učinkovitom dozom tijekom 2 tjedna nakon prve injekcije lijeka Oktreotid Teva. Bolesnicima čiji su simptomi i biološki markeri dobro kontrolirani nakon 3 mjeseca liječenja, dozu se može sniziti na 10 mg lijeka Oktreotid Teva svaka 4 tjedna.

Bolesnicima čiji su simptomi nakon 3 mjeseca liječenja samo djelomično pod kontrolom, dozu se može povisiti na 30 mg lijeka Oktreotid Teva svaka 4 tjedna.

Liječenje adenoma koji luče TSH

Liječenje lijekom Oktreotid Teva se mora započeti dozom od 20 mg u intervalima od 4 tjedna tijekom 3 mjeseca prije razmatranja prilagoĎavanja doze. Doza se zatim prilagoĎava na temelju odgovora TSH-a i hormona štitnjače.

Način primjene

Oktreotid Teva može se primijeniti samo dubokom intramuskularnom injekcijom. Mjesto uboda svake sljedeće intramuskularne injekcije treba izmjenjivati izmeĎu lijevog i desnog glutealnog mišića

Posljednja izmjena: 4. 7. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA