x
x

Busulfan Pliva

Generičko ime:
busulfan

ATK
L 01 AB

Oblici:
Busulfan Pliva 6 mg/ml knc. za otop. za infuziju; 8 boč. x 10 ml
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
citostatik

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Doziranje: odrasli: 0,8 mg/kg u obliku 2-satne infuzije svakih 6 sati tijekom 4 uzastopna dana u ukupno 16 doza; potom slijedi ciklofosfamid u dozi od 60 mg/kg/dan tijekom 2 dana s početkom najmanje 24 sata nakon 16. doze busulfana.

Posljednja izmjena: 21. 11. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA