x
x

Gitrabin

Generičko ime:
gemcitabin

ATK
L01BC05

Oblici:
Gitrabin 2000 mg: Svaka bočica sadrži 2000 mg gemcitabina (u obliku gemcitabinklorida).
SPC >>> Uputa >>>

Gitrabin 1000 mg: Svaka bočica sadrži 1000 mg gemcitabina (u obliku gemcitabinklorida).
SPC >>> Uputa >>>

Gitrabin 200 mg: Svaka bočica sadrži 200 mg gemcitabina (u obliku gemcitabinklorida).
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
citostatici

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Terapijske indikacije

Gemcitabin je indiciran za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog karcinoma mokraćnog mjehura u kombinaciji s cisplatinom.

Gemcitabin je indiciran za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim adenokarcinomom gušterače.

Gemcitabin, u kombinaciji s cisplatinom je indiciran kao prva linija liječenja bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim nemikrocelularnim karcinomom pluća (NSCLC). Monoterapija gemcitabinom može se razmatrati kod starijih bolesnika ili bolesnika s općim statusom ili bolesnika s općim statusom 2.

Gemcitabin je indiciran za liječenje bolesnika s lokalno uznapredovalim ili metastatskim epitelnim karcinomom jajnika, u kombinaciji s karboplatinom, kod bolesnika s recidivom bolesti nakon intervala bez recidiva od najmanje 6 mjeseci nakon prve linije liječenja na bazi platine. Gemcitabin, u kombinaciji s paklitakselom, je indiciran za liječenje bolesnika s lokalno recidivnim ili metastatskim karcinomom dojke koji se ne može resecirati i kod kojih se recidiv pojavio nakon adjuvantne/neoadjuvantne kemoterapije. Prethodna kemoterapija mora obuhvaćati antraciklin osim ako je klinički kontraindiciran.

Doziranje i način primjene

Gemcitabin propisuje isključivo liječnik kvalificiran za primjenu antikarcinomske kemoterapije.

Preporučeno doziranje:

Karcinom mokraćnog mjehura

Kombinirana primjena: Preporučena doza gemcitabina je 1 000 mg/m2 u obliku 30-minutne infuzije. Doza se daje prvog, osmog i petnaestog dana svakog ciklusa od 28 dana u kombinaciji s cisplatinom. Cisplatin se daje u preporučenoj dozi od 70 mg/m2 prvi dan nakon gemcitabina ili drugi dan svakog 28-dnevnog ciklusa. Taj ciklus od 4 tjedna se zatim ponavlja. Moguće je smanjenje doze sa svakim ciklusom ili unutar ciklusa ovisno o stupnju toksičnosti uočenoj u bolesnika.

Karcinom gušterače

Preporučena doza gemcitabina je 1 000 mg/m2 , u obliku 30-minutne infuzije u venu. Infuzija se ponavlja jednom tjedno do 7 tjedana, nakon čega slijedi tjedan odmora. Naknadni ciklusi se sastoje od injekcija jednom tjedno tijekom 3 uzastopna tjedna od svaka 4 tjedna. Moguće je smanjenje doze sa svakim ciklusom ili unutar ciklusa ovisno o stupnju toksičnosti uočenoj u bolesnika.

Nemikrocelularni karcinom pluća

Monoterapija

Preporučena doza gemcitabina je 1 000 mg/m2 , u obliku 30-minutne infuzije u venu. Infuzija se ponavlja jednom tjedno tijekom 3 tjedna, nakon čega slijedi 1 tjedan odmora. Taj 4-tjedni ciklus se zatim ponavlja. Moguće je smanjenje doze sa svakim ciklusom ili unutar ciklusa ovisno o stupnju toksičnosti uočenoj u bolesnika.

Kombinirana primjena

Preporučena doza gemcitabina je 1 250 mg/m2 tjelesne površine u obliku 30-minutne infuzije u venu prvog i osmog dana ciklusa liječenja (21 dan). Moguće je smanjenje doze sa svakim ciklusom ili unutar ciklusa ovisno o stupnju toksičnosti uočenoj u bolesnika. Cisplatin se koristi u dozama od 75-100 mg/m2 jednom svaka 3 tjedna.

Karcinom dojke

Kombinirana primjena

Gemcitabin u kombinaciji s paklitakselom se preporučuje primjenom paklitaksela (175 mg/m2 ) koji se daje prvog dana tijekom oko 3 sata kao infuzija u venu, nakon čega slijedi gemcitabin (1 250 mg/m2 ) kao 30- minutna infuzija u venu prvog i osmog dana svakog ciklusa od 21 dan. Moguće je smanjenje doze sa svakim ciklusom ili unutar ciklusa ovisno o stupnju toksičnosti uočenoj u bolesnika. Bolesnici moraju imati apsolutni broj granulocita od najmanje 1 500 (x 106 /l) prije početka primjene kombinacije gemcitabin + paklitaksel.

Karcinom jajnika

Kombinirana primjena Gemcitabin u kombinaciji s karboplatinom se preporučuje primjenom gemcitabina 1 000 mg/m2 koji se daje prvog i osmog dana svakog ciklusa od 21 dan kao 30-minutna infuzija u venu. Nakon gemcitabina, karboplatin se daje prvi dan u skladu s ciljanim područjem ispod krivulje (AUC) od 4,0 mg/ml·min. Moguće je smanjenje doze sa svakim ciklusom ili unutar ciklusa ovisno o stupnju toksičnosti uočenoj u bolesnica.

Posljednja izmjena: 12. 2. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA