x
x

Teriparatid PLIVA

Generičko ime:
teriparatid

ATK
H05AA02

Oblici:
Teriparatid PLIVA 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
paratireoidni hormoni i analozi

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Teriparatid Pliva je indiciran u odraslih osoba za:

  • Liječenje osteoporoze u žena u postmenopauzi i u muškaraca s povećanim rizikom od prijeloma. U postmenopauzalnih žena dokazano je značajno smanjenje incidencije vertebralnih i nevertebralnih prijeloma, no ne i prijeloma kuka.
  • Liječenje osteoporoze povezano s dugotrajnom terapijom sustavnim glukokortikoidima u žena i muškaraca s povećanim rizikom od prijeloma.

Teriparatid Pliva je aktivni fragment (1-34) endogenog humanog paratiroidnog hormona.

Fiziološko djelovanje PTH-a uključuje stimulaciju stvaranja kosti izravnim učinkom na stanice koje stvaraju kost (osteoblaste) te neizravno povećanje crijevne apsorpcije kalcija i povećanje tubularne reapsorpcije kalcija i izlučivanja fosfata putem bubrega.

Teriparatid je lijek koji djeluje na stvaranje kosti te tako liječi osteoporozu. Učinci teriparatida na skelet ovise o obrascu sustavne izloženosti. Primjena teriparatida jedanput na dan povećava apoziciju novog koštanog tkiva na površini trabekularne i kortikalne kosti tako što jače stimulira aktivnost osteoblasta u odnosu na aktivnost osteoklasta.

Doziranje

Preporučena doza lijeka Teriparatid Pliva iznosi 20 mikrograma jedanput na dan. Ukupno trajanje liječenja lijekom Teriparatid Pliva smije iznositi najdulje 24 mjeseca. 24-mjesečni ciklus liječenja teriparatidom ne smije se ponoviti tijekom života bolesnika.

Bolesnici trebaju uzimati suplemente kalcija i vitamina D ako je unos hranom nedostatan.

Nakon završetka terapije lijekom Teriparatid Pliva bolesnici smiju nastaviti liječenje osteoporoze drugim lijekovima.

Teriparatid injekcija - Priručnik za uporabu brizgalice (pdf)

Posljednja izmjena: 1. 9. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA