x
x

Abirateron Teva

Generičko ime:
abirateron

ATK
L02BX03

Oblici:
Abirateron Teva 500 mg filmom obloţene tablete
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
Antineoplastici

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Terapijske indikacije
Abirateron Teva je indiciran u kombinaciji s prednizonom ili prednizolonom za:
• liječenje novodijagnosticiranog hormonski osjetljivog metastatskog karcinoma prostate
visokog rizika (engl. metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC) u odraslih
muškaraca u kombinaciji s terapijom deprivacije androgena (engl. androgen deprivation
therapy, ADT) (vidjeti dio 5.1)
• liječenje metastatskog karcinoma prostate rezistentnog na kastraciju (engl. metastatic
castration resistant prostate cancer, mCRPC) u odraslih muškaraca koji nemaju
simptome ili imaju blage simptome nakon neuspješne terapije deprivacijom androgena, u
kojih kemoterapija još nije klinički indicirana (vidjeti dio 5.1)
• liječenje mCRPC-a u odraslih muškaraca čija je bolest napredovala tijekom ili nakon
kemoterapijskog protokola temeljenog na docetakselu.


Doziranje i način primjene
Ovaj lijek mora biti propisan od strane odgovarajućeg zdravstvenog radnika.

Posljednja izmjena: 6.12.2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA