x
x

Pulmologija

Spirometrija (Radovan Zrilić, dr. med.) Spirometrija (Radovan Zrilić, dr. med.) 28.12.2020. Kako smjernice za liječenje astme prate stvarni život? (prim. dr. sc. Marina Lampalo, dr. med.) Kako smjernice za liječenje astme prate stvarni život? (prim. dr. sc. Marina Lampalo, dr. med.) 08.01.2021. Prednosti MART pristupa u liječenju astme (prim. dr. sc. Marina Lampalo) Prednosti MART pristupa u liječenju astme (prim. dr. sc. Marina Lampalo) 08.01.2021. KOPB u svijetu i u RH (akademik Miroslav Samaržija) KOPB u svijetu i u RH (akademik Miroslav Samaržija) 23.09.2020. Spirometrija u kliničkoj praksi (Radovan Zrilić, dr. med.) Spirometrija u kliničkoj praksi (Radovan Zrilić, dr. med.) 28.12.2020. Prevencija pneumonije i praćenje uspješnosti terapije Prevencija pneumonije i praćenje uspješnosti terapije 10.11.2020. Liječenje pneumonije Liječenje pneumonije 10.11.2020. Dijagnostički postupci u bolesnika s pneumonijom Dijagnostički postupci u bolesnika s pneumonijom 09.11.2020. Obilježja pneumonije Obilježja pneumonije 09.11.2020. Kako smjernice za liječenje KOPB-a prate stvaran život? (akademik Miroslav Samaržija) Kako smjernice za liječenje KOPB-a prate stvaran život? (akademik Miroslav Samaržija) 23.09.2020. Pravilna uporaba inhalera: put kontroli astme (prim. dr. sc. Marina Lampalo) Pravilna uporaba inhalera: put kontroli astme (prim. dr. sc. Marina Lampalo) 08.01.2021. Bronhoskopija - pogled iznutra (dr. sc. Denis Baričević, dr. med.) Bronhoskopija - pogled iznutra (dr. sc. Denis Baričević, dr. med.) 09.04.2021. Interventna pulmologija: jučer - danas - sutra (dr. sc. Sonja Badovinac, dr. med.) Interventna pulmologija: jučer - danas - sutra (dr. sc. Sonja Badovinac, dr. med.) 09.04.2021. Znamo li stvarnu definiciju KOPB-a (akademik Miroslav Samaržija) Znamo li stvarnu definiciju KOPB-a (akademik Miroslav Samaržija) 22.09.2020. Prikazi bolesnika: klinička iskustva u liječenju astme (prim. dr. sc. Marina Lampalo, dr. med.) Prikazi bolesnika: klinička iskustva u liječenju astme (prim. dr. sc. Marina Lampalo, dr. med.) 08.01.2021. Obilježja astme (prim. dr. sc. Marina Lampalo, dr. med.) Obilježja astme (prim. dr. sc. Marina Lampalo, dr. med.) 08.01.2021. Koja je razlika između teške astme i astme koja se teško liječi? (prim dr. sc. Marina Lampalo) Koja je razlika između teške astme i astme koja se teško liječi? (prim dr. sc. Marina Lampalo) 08.01.2021. Spirometrija: nove smjernice i preporuke (prim. dr. sc. Bojana Butorac Petanjek, dr. med.) Spirometrija: nove smjernice i preporuke (prim. dr. sc. Bojana Butorac Petanjek, dr. med.) 28.12.2020. Prikazi bolesnika s KOPB-om: klinička iskustva (doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac) Prikazi bolesnika s KOPB-om: klinička iskustva (doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac) 25.09.2020. Adekvatno liječenje bolesnika s KOPB-om i astmom u doba COVID-19 pandemije (doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac) Adekvatno liječenje bolesnika s KOPB-om i astmom u doba COVID-19 pandemije (doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac) 24.09.2020. Pravovremeno otkrivanje bolesnika s KOPB-om (doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac) Pravovremeno otkrivanje bolesnika s KOPB-om (doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac) 24.09.2020. Bolesnici s kroničnim respiratornim bolestima (doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac) Bolesnici s kroničnim respiratornim bolestima (doc. dr. sc. Andrea Vukić Dugac) 24.09.2020.