x
x

Azilect

Generičko ime:
razagilin

ATK
N04BD02

Oblici:
Azilect 1 mg tablete; 28*1 mg
SPC >>>


Skupina:
antiparkinsonik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje: 1 tableta od 1 mg na dan, sa ili bez levodope.

Lijek je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka za sve zemlje članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA). Više podataka o lijeku dostupno je pod sljedećom poveznicom:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000574/human_med_000667.jsp&mid=WC0b01ac058001d124.

Odobrenje za stavljanje lijeka u promet dala je Europska komisija čija su odobrenja dostupna pod sljedećom poveznicom:http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/index_en.htm

PLIVINE GRUPE PROIZVODA