x
x

Memantin PLIVA

Generičko ime:
memantin

ATK
N 06 D X

Oblici:
Memantin PLIVA tbl. 30 x 10 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antidementik

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje

Početna doza: I. tjedan: 5 mg (1/2 tbl.) 1 x na dan, II, tjedan: 2 x 5mg na dan, III. Tjedan: 10 mg ujutro i 5 mg uvečer, IV. Tjedan: 2 x 10 mg na dan.

Posljednja izmjena: 9. 3. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA