x
x

Prilen

Generičko ime:
ramipril

ATK
C09AA

Oblici:
Prilen 5 mg; tbl. 30x5 mg
SPC >>> Uputa >>>

Prilen 10 mg; tbl. 60 x 10 mg
SPC >>> Uputa >>>

Prilen 2,5 mg; tbl. 30x2.5 mg
SPC >>> Uputa >>>

Prilen 10 mg; tbl. 30 x 10 mg
SPC >>> Uputa >>>

Prilen 2,5 mg; tbl. 60x2.5 mg
SPC >>> Uputa >>>

Prilen 5 mg; tbl. 60 x 5 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
ACE - inhibitor

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Hipertenzija: početna doza: 1,25 mg/dan; doza se povećava u periodu od 1-2 tjedna do max. 10 mg/dan; doza održavanja: 2,5-5 mg kao jednokratna dnevna doza.

Zatajenje srca: početna doza: 1,25 mg/dan; p.p. doza se može povećavati do 2,5 mg/dan ili više, a može se uzimati jednokratno ili u 2 doze.

Infarkt miokarda: liječenje se započinje između 3. i 10. dana nakon infarkta, početna doza: 2,5 mg/dan 2 x na dan i povećava se na 5 mg 2 x na dan, nakon 2 dana.

Posljednja izmjena: 23. 8. 2021.

 

PLIVINE GRUPE PROIZVODA