x
x

Darunavir Pliva

Generičko ime:
darunavir

ATK
J05AE

Oblici:
Darunavir Pliva 800 mg film-tablete; film-tbl., 20 i 60
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antivirotik

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Doziranje: Odrasli: 600 mg 2 x dnevno, uz 100 mg ritonavira 2 x/dan, uz hranu.

Posljednja izmjena: 14. 9. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA