x
x

Lakozamid PLIVA

Generičko ime:
lakozamid

ATK
N03AX

Oblici:
Lakozamid PLIVA 56 x 100 mg film-tablete
SPC >>> Uputa >>>

Lakozamid PLIVA 56 x 200 mg film-tablete
SPC >>> Uputa >>>

Lakozamid PLIVA 56 x 50 mg film-tablete
SPC >>> Uputa >>>

Lakozamid PLIVA 56 x 150 mg film-tablete
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antiepileptik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Lakozamid PLIVA je indiciran kao monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje kod odraslih, adolescenata i djece od navršenih 4 godine života s epilepsijom.

Doziranje: Preporučena početna doza 50 mg 2x na dan (ujutro i navečer); nakon 1 tjedna dozu treba povećati na početnu terapijsku dozu od 100 mg 2x na dan.

Posljednja izmjena: 14. 12. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA