x
x

Prilen-Am

Generičko ime:
ramipril + amlodipin

ATK
C 09 BB

Oblici:
Prilen-Am kaps. 30 x (5 mg+10 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 60 x (5 mg+10 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 30 x (5 mg+5 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 60 x (5 mg+5 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 30 x (10 mg+10 mg)
SPC >>> Uputa >>>

Prilen-Am kaps. 30 x (10 mg+5 mg)
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
anthipertenziv

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje:

1 kaps. odgovarajuće jačine 1 x na dan, uvijek u isto vrijeme sa ili bez hrane.

Posljednja izmjena: 26. 4. 2023.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA