x
x

Bazetham

Generičko ime:
tamsulosin

ATK
G04CA

Oblici:
Bazetham tbl. s produljenim oslobađanjem 30x0,4 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
alfa-blokator; za bolesti prostate

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Preporučena doza: 1 kaps. na dan, nakon obroka, svaki dan u isto vrijeme.

Napomena: Lista lijekova HZZO-a - RS.

Nova formulacija: BAZETHAM -tamsulozin 0,4 mg tablete s produljenim oslobađanjem.

 Posljednja izmjena: 22. 8. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA