x
x

Trabektedin Teva

Generičko ime:
trabektedin

ATK
L01CX01

Oblici:
Trabektedin Teva 1 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
SPC >>> Uputa >>>

Trabektedin Teva 0,25 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
Antineoplastici

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Terapijske indikacije

Trabektedin Teva je indiciran za liječenje odraslih bolesnika s uznapredovalim sarkomom mekih tkiva nakon neuspješnog liječenja antraciklinima i ifosfamidom ili za liječenje bolesnika koji ne mogu primati te lijekove. Podaci o djelotvornosti temelje se uglavnom na bolesnicima s liposarkomima i leiomiosarkomima.

Trabektedin Teva je u kombinaciji s pegiliranim liposomalnim doksorubicinom (PLD) indiciran za liječenje bolesnica s relapsom raka jajnika koji je osjetljiv na platinu.

Doziranje i način primjene

Trabektedin Teva se mora primijeniti pod nadzorom liječnika koji ima iskustva u primjeni kemoterapije. Njegovo korištenje moraju nadzirati kvalificirani onkolozi ili drugi zdravstveni radnici specijalizirani za primjenu citotoksičnih lijekova.

Posljednja izmjena: 20.3.2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA