x
x

Sitagliptin Teva

Generičko ime:
sitagliptin

ATK
A10BH01

Oblici:
Sitagliptin Teva 28 x 50 mg filmol obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>

Sitagliptin Teva 28 x 100 mg filmom obložene tablete
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
oralni antidijabetik

Režim izdavanja lijeka:
Rp - Lijek se izdaje samo na recept

Terapijske indikacije

U odraslih bolesnika s dijabetesom mellitus tipa 2, Sitagliptin Teva je indiciran za poboljšanje regulacije glikemije:

kao monoterapija
  • u bolesnika neodgovarajuće kontroliranih samo dijetom i tjelovježbom i u kojih metformin nije prikladan za liječenje zbog kontraindikacija ili nepodnošljivosti.
kao dvojna peroralna terapija, u kombinaciji sa
  • metforminom kada dijeta i tjelovježba uz samo metformin ne omogućuju odgovarajuću regulaciju glikemije.
  • sulfonilurejom kada dijeta i tjelovježba uz najvišu podnošljivu dozu same sulfonilureje ne omogućuju odgovarajuću regulaciju glikemije, a metformin nije prikladan za liječenje zbog kontraindikacija ili nepodnošljivosti.
  • agonistom receptora za aktivator proliferacije peroksisoma-gama (engl. peroxisome proliferator-activated receptor gamma, PPAR γ) (tj. tiazolidindionom), kada je primjena agonista PPAR γ primjerena te kada dijeta i tjelovježba uz samo agonist PPAR γ ne omogućavaju odgovarajuću regulaciju glikemije.
kao trojna peroralna terapija, u kombinaciji sa
  • sulfonilurejom i metforminom kada dijeta i tjelovježba uz dvojnu terapiju ovim lijekovima ne omogućuju odgovarajuću regulaciju glikemije.
  • agonistom PPAR γ i metforminom kada je primjena agonista PPAR γ primjerena te kada dijeta i tjelovježba uz dvojnu terapiju ovim lijekovima ne omogućuju odgovarajuću regulaciju glikemije.

Sitagliptin Teva je također indicirana kao dodatak inzulinu (sa ili bez metformina) kada dijeta i tjelovježba uz stabilnu dozu inzulina ne omogućuju odgovarajuću regulaciju glikemije.

Doziranje
Doza je 100 mg sitagliptina jedanput na dan. Kada se uzima u kombinaciji s metforminom i/ili
agonistom PPAR γ, mora se zadržati ista doza metformina i/ili agonista PPAR γ, uz istodobnu primjenu lijeka Sitagliptin Teva.
Kada se Sitagliptin Teva uzima u kombinaciji sa sulfonilurejom ili inzulinom, može se razmotriti niža doza sulfonilureje ili inzulina kako bi se smanjio rizik od hipoglikemije

Posljednja izmjena: 26. 1. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA