x
x

> Medicus - 2023. godina

izdvajamo
> Nikolina Bašić-Jukić
Uvodnik: Izabrane teme iz transplantacije solidnih organa
> Marina Premužić; Martina Anušić Juričić
Hrvatski model transplantacijskoga programa
> Anna Mrzljak; Ivan Balen
Problem anemije u bolesnika s transplantiranim solidnim organom
> Zoran Zimak; Dinko Hauptman; Ivica Mokos; Milko Padovan; Jerko Anđelić; Željko Kaštelan
Kirurške komplikacije nakon transplantacije bubrega

> Medicus - 2022. godina

> Medicus - 2021. godina

> Medicus - 2020. godina

> Medicus - 2019. godina

> Medicus - 2018. godina

> Medicus - 2017. godina

> Medicus - 2016. godina

> Medicus - 2015. godina

> Medicus - 2014. godina

> Medicus - 2013. godina

> Medicus - 2012. godina

> Medicus - 2011. godina

> Medicus - 2010. godina

> Medicus - 2009. godina

> Medicus - 2008. godina

Broj 1/2008

Nutricionizam

> Medicus - 2007. godina

Broj 2/2007

Hipertenzija

> Medicus - 2006. godina

> Medicus - 2005. godina

> Medicus - 2004. godina