x
x

Duloksetin Pliva

Generičko ime:
duloksetin

ATK
N06A

Oblici:
Duloksetin Pliva želučanootporne tvrde kapsule 28 x 30 mg
SPC >>> Uputa >>>

Duloksetin Pliva želučanootporne tvrde kapsule 28 x 60 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antidepresiv

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

DULOKSETIN PLIVA indiciran je za:

  • Liječenje velikog depresivnog poremećaja
  • Liječenje boli kod dijabetičke periferne neuropatije
  • Liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja

Veliki depresivni poremećaj

Početna doza i preporučena doza održavanja je 60 mg jednom na dan, koja se uzima s hranom ili bez nje. 

Terapijski se odgovor obično uočava nakon 2 - 4 tjedna liječenja.

Nakon što se postigne ustaljen antidepresivni odgovor, preporučuje se nastavak iječenja još nekoliko mjeseci kako bi se izbjegla pojava relapsa. Kod bolesnika koji su reagirali na duloksetin te s anamnezom ponavljajućih epizoda velike depresije, može se razmotriti daljnje dugotrajno liječenje s dozom od 60 do 120 mg na dan.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Preporučena početna doza za bolesnike s generaliziranim anksioznim poremećajem je 30 mg jednom dnevno, s hranom ili bez nje. Kod bolesnika s nedostatnim odgovorom dozu je potrebno povećati na 60 mg, što je uobičajena doza održavanja kod većine bolesnika.

Kod bolesnika s istodobno prisutnim velikim depresivnim poremećajem, početna doza i doza održavanja je 60 mg jednom dnevno (molimo vidjeti i ranije navedeno preporučeno doziranje).

Pokazalo se da su doze do 120 mg dnevno učinkovite, a sigurnost njihove primjene ocjenjivana je u kliničkim ispitivanjima. Kod bolesnika s nedostatnim odgovorom na 60 mg može se razmotriti povećanje doze do 90 mg ili 120 mg. Povećanje doze potrebno je temeljiti na kliničkom odgovoru i podnošljivosti.

Nakon što se postigne ustaljen odgovor na liječenje, preporučeno je nastaviti liječenje tijekom nekoliko mjeseci kako bi se izbjegao relaps.

Bol kod dijabetičke periferne neuropatije

Početna doza i preporučena doza održavanja je 60 mg dnevno, s hranom ili bez nje. U kliničkim je ispitivanjima ocijenjivana sigurnost primjene doza većih od 60 mg jednom dnevno, do najviše 120 mg na dan primijenjenih u ravnomjerno podijeljenim dozama.

Potrebno je ocijeniti terapijski odgovor nakon 2 mjeseca liječenja. Kod bolesnika s neodgovarajućim početnim odgovorom, dodatni odgovor nakon tog vremena nije vjerojatan.

Korist liječenja potrebno je redovito ponovno ocjenjivati (najmanje svaka 3 mjeseca).

Posljednja izmjena: 13. 6. 2024.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA