x
x

Gluformin ER

Generičko ime:
metformin

ATK
A10BA

Oblici:
Gluformin ER tbl s prod. oslob. 90 x 500 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
oralni antidijabetik

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Indikacije:

- Smanjenje rizika ili odgoda nastupa šećerne bolesti tipa 2 u odraslih, pretilih bolesnika s IGT i/ili IFG, i/ili povišen HbA1c koji:

• imaju visok rizik za nastanak razvijene šećerne bolesti tipa 2 i

• napreduju prema nastanku šećerne bolesti tipa 2 unatoč intenzivnoj promjeni životnih navika tijekom zadnjih 3 do 6 mjeseci.

*IGT: oštećena tolerancija glukoze (engl. impaired glucose tolerance) *IFG: povećana glikemija natašte (engl. impaired fasting glucose

- Liječenje šećerne bolesti tipa 2, posebice pretilih bolesnika, kada dijeta i tjelovježba sami za sebe ne dovode do zadovoljavajuće kontrole glikemije. Gluformin ER se može primjenjivati kao monoterapija ili u kombinaciji s drugim oralnim antidijabeticima ili s inzulinom.

Doziranje i način primjene
Monoterapija i kombinacija s drugim antidijabeticima
- Uobičajena početna doza je jedna tableta jedanput na dan.
- Nakon 10 do 15 dana dozu treba prilagoditi na temelju izmjerenih vrijednosti glukoze u krvi. Sporim povećavanjem doze može se poboljšati podnošljivost u probavnom sustavu. Najveća preporučena doza je 4 tablete na dan.
- Dozu treba povećavati za po 500 mg svakih 10-15 dana, do najviše 2000 mg jedanput na dan, uzeto uz večeru. Ako se nadzor nad glikemijom ne postigne dozom od 2000 mg metformina jedanput na dan, valja razmotriti primjenu 1000
mg metformina dvaput na dan, pri čemu obje doze treba uzeti uz jelo. Ako se ni tada ne postigne nadzor nad glikemijom, bolesnik može prijeći na standardne
tablete metformina, u dozi do najviše 3000 mg na dan.
- U bolesnika koji već uzimaju tablete metformina, početna doza treba biti jednaka dnevnoj dozi metformina u tabletama s trenutnim oslobađanjem. Bolesnicima koji
uzimaju više od 2000 metformina na dan ne preporučuje se prijelaz na liječenje metforminom ER.
- Ako se planira prijelaz s liječenja drugim peroralnim antitijabetikom: obustaviti drugi lijek i uvesti metformin ER u gore navedenoj dozi.

Posljednja izmjena: 3. 5. 2021.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA