x
x

Pramipeksol Pliva

Generičko ime:
pramipeksol

ATK
N04BC

Oblici:
Pramipeksol Pliva 0,26 mg tablete s produljenim oslobađanjem; tbl. 30 x 0,26 mg
SPC >>> Uputa >>>

Pramipeksol Pliva 2,1 mg tablete s produljenim oslobađanjem; tbl. 30 x 2,1 mg
SPC >>> Uputa >>>

Pramipeksol Pliva 1,05 mg tablete s produljenim oslobađanjem; tbl. 30 x 1,05 mg
SPC >>> Uputa >>>

Pramipeksol Pliva 0,52 mg tablete s produljenim oslobađanjem; tbl. 30 x 0,52 mg
SPC >>> Uputa >>>

Pramipeksol Pliva 3,15 mg tablete s produljenim oslobađanjem; tbl. 30 x 3,15 mg
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antiparkinsonik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doze pramipeksola koje se nalaze u stručnoj literaturi odnose se na oblik soli. Stoga će doze biti izražene i u obliku baze pramipeksola i u obliku soli pramipeksola (u zagradi)

Doziranje: tablete (0,18 mg i 0,7 mg)

Parkinsonova bolesti: početna doza 1. Tjedan 3 x 0,125 mg (soli), 2. Tjedan 3 x 0,25 mg (soli), 3. Tjedan 3x 0,5 mg (soli); doza održavanja: 0,375 – 4 mg (soli) na dan

Sindrom nemirnih nogu: 0,125 mg 1 x dnevno; p. p. povećati dozu svakih 4-7 dana do max. 0,75 mg na dan.

Pramipeksol Pliva tablete s produljenim oslobađanjem su jednokratna dnevna oralna formulacija pramipeksola.

Početna terapija

Dozu je potrebno postupno povisivati od početne doze od 0,26 mg baze (0,375 mg soli) na dan, svakih 5 - 7 dana. Pod pretpostavkom da bolesnici nemaju nepodnošljive nuspojave, dozu je potrebno titrirati do postizanja maksimalnog terapijskog učinka.

Postupak povećanja doze Pramipeksol Pliva tableta s produljenim oslobađanjem 

U slučaju potrebe za dodatnim povišenjem doze, dnevna se doza, u tjednim intervalima, treba povećavati za 0,52 mg baze (0,75 mg soli), sve do maksimalne dnevne doze od 3,15 mg baze (4,5 mg soli). Međutim, potrebno je napomenuti da se incidencija somnolencije povećava pri dozama višim od 1,05 mg baze (1,5 mg soli) na dan.

Bolesnici koji već uzimaju pramipeksol tablete mogu se tijekom noći prebaciti na Pramipeksol Pliva tablete s produljenim oslobađanjem u jednakoj dnevnoj dozi. Nakon prijelaza na Pramipeksol Pliva tablete s produljenim oslobađanjem, doza se može podesiti prema terapijskom odgovoru bolesnika.

Terapija održavanja

Individualna doza pramipeksola mora biti u rasponu od 0,26 mg baze (0,375 mg soli) do maksimalno 3,15 mg baze (4,5 mg soli) na dan. Pri povećavanju doze u pivotalnim studijama, djelotvornost je primijećena počevši od dnevne doze od 1,05 mg baze (1,5 mg soli). Dozu je potrebno dodatno prilagoditi prema kliničkom odgovoru i ovisno o nuspojavama. U kliničkim je ispitivanjima oko 5% bolesnika liječeno dozama nižim od 1,05 mg baze (1,5 mg soli). U uznapredovaloj Parkinsonovoj bolesti, dnevne doze više od 1,05 mg baze (1,5 mg soli) mogu biti korisne kod bolesnika kod kojih se namjerava sniziti doza levodope.

Preporučuje se sniziti dozu levodope za vrijeme postupnog povećavanja doze, kao i za vrijeme terapije održavanja lijekom Pramipeksol Pliva, ovisno o reakcijama pojedinog bolesnika.

Posljednja izmejna: 10. 3. 2022.

PLIVINE GRUPE PROIZVODA